• GRATIS LEVERING
  • 14 DAGES FULD RETURRET
  • ÆGTE HÅNDMALEDE OLIEMALERIER
  • image
  • Email: salg@schowkarlsen.dk

 

penselstrøg for penselstrøg
  Menu

Ophavsret

 

Det er i EU lovligt at producere, købe og videresælge reproduktioner af kunst og andre designprodukter 70 år efter at kunstneren er død.

Alle vores motiver til reproduktionen er altså malet af kunstnere, der er døde før dags dato fratrukket 70 år (f.eks. 2020 - 70 = år 1950). Dermed kan vores kunder lovligt købe alle vores reproduktioner inden for dansk lovgivning. Historiens største kunstværker kan dermed sprede glæde andre steder end på museer, og skandinaverne kan opleve forskellen på at købe en kunstplakat og et ægte håndmalet oliemaleri.

Den danske lov om ophavsret kan læses her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129901

Kapitel 4 omhandler Ophavsrettens gyldighedstid. Paragraf 63 bestemmer at:  

§ 63. Ophavsretten til et værk varer, indtil 70 år er forløbet efter ophavsmandens dødsår eller for de i § 6 omhandlede værker efter længstlevendes dødsår.

Paragraf 6 omhandler kunstværker, der er produceret i kunstnerisk fælleskab.

§ 6. Har et værk to eller flere ophavsmænd, uden at de enkeltes bidrag kan udskilles som selvstændige værker, har de ophavsret til værket i fællesskab. Enhver af dem kan dog påtale retskrænkelser.

Endvidere er det vigtigt, at værkerne er en hyldest til originalværket og ikke kan opfattes som et plagiat. Derfor mærkes malerier på bagsiden med et logo.